บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) แผนกค้าส่ง
043-001801, 099-2086622

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ & เบเกอร์ช็อป (สาขาเหล่านาดี)
061-6934114

ร้าน เคี้ยงลิเคอร์สโตร์ (สาขาศรีจันทร์)
043-222581

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขาศรีจันทร์)
043-239101

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ (สาขาหลังมอ-ยูพลาซ่า)
098-3343448

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ (สาขาบึงหนองแวงตราชู)
098-2144001

ร้าน เคี้ยงลิเคอร์สโตร์ (สาขากังสดาล)
097-9628968

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ สาขาโนนม่วง
094-2869559

ร้าน เคี้ยง เบเกอรี่ และบรรจุภัณฑ์ขอนแก่น สาขาหลังฮักมอลล์
063-5088959

0

เคี้ยง - Kieng Superstore

สินค้า Trendy, เครื่องสำอางค์, อาหาร, เครื่องดื่ม

 


เคี้ยงเบเกอร์ช็อป - Kieng Baker Shop

อาหาร, เครื่องดื่ม, วัตถุดิบและอุปกรณ์ทำขนม