"เคี้ยง" อยู่ไหนบ้างนะ ?

บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) แผนกค้าส่ง

ที่อยู่ : 385 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 043-001801, 099-2086622

เวลาทำการ : 8:00-17:30 น. (หยุดวันอาทิตย์)

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ & เบเกอร์ช็อป (สาขาเหล่านาดี)

ที่อยู่ : 385 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 061-6934114

เวลาทำการ : 7:00-21:00 น. (ทุกวัน)

ร้าน เคี้ยงลิเคอร์สโตร์ (สาขาศรีจันทร์)

ที่อยู่ : 176 ถนน หน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 043-222581

เวลาทำการ : 17:00-02:00 น. (ทุกวัน)

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขาศรีจันทร์)

ที่อยู่ : 402 หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 043-239101

เวลาทำการ : 8:00-22:00 น. (ทุกวัน)

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ (สาขาหลังมอ-ยูพลาซ่า)

ที่อยู่ : ตึกยูพลาซ่า ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 098-3343448

เวลาทำการ : 8:00-24:00 น. (ทุกวัน)

ร้าน เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ (สาขาบึงหนองแวงตราชู)

ที่อยู่ : 142/144 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 098-2144001

เวลาทำการ : 8:00-24:00 น. (ทุกวัน)

ร้าน เคี้ยงลิเคอร์สโตร์ (สาขากังสดาล)

ที่อยู่ : 18/167 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรติดต่อ : 097-9628968

เวลาทำการ : 16:00-01:00 น. (ทุกวัน)

0

เคี้ยง - Kieng Superstore

สินค้า Trendy, เครื่องสำอางค์, อาหาร, เครื่องดื่ม


เคี้ยงเบเกอร์ช็อป - Kieng Baker Shop

อาหาร, เครื่องดื่ม, วัตถุดิบและอุปกรณ์ทำขนม